Het “groot rijbewijs” hebt u nodig als u wilt rijden met een vrachtauto. Een vrachtauto is volgens de wet een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg.
Met het C1 rijbewijs mag u een vrachtauto besturen met een toegestane maximum massa (TMM) van maximaal 7.500 kg. Met het C rijbewijs mag u ook een vrachtauto besturen met een hogere toegestane maximum massa.

Om aan de opleiding voor het vrachtwagen rijbewijs C te kunnen deelnemen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B (personenauto). De opleiding voor het rijbewijs C bestaat uit twee delen, een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Theorie vrachtwagen rijbewijs C

De theorieopleiding voor het C rijbewijs bestaat uit twee vakken:

 1. Rijbewijs/Vakbekwaamheid 1 (Verkeer en Techniek) (RV1)
 2. Vakbekwaamheid 2 (Administratie goederenvervoer) (R2C)

Om de theorie te leren bieden wij de mogelijkheid aan:

Zelfstudie:
Als u kiest voor zelfstudie ontvangt u het digitale studiemateriaal en de boeken. In het pakket zijn 2 examens opgenomen.

Praktijk vrachtwagen rijbewijs C

Allen uitgerust met een dubbele cabine en voorzien van een achterbank, zodat, als u dat wenst, tijdens het examen een instructeur kan meerijden.

De opleiding start met een proefles van anderhalf à twee uur. Tijdens de proefles stelt de instructeur uw huidige rijvaardigheidsniveau en leersnelheid vast. Daarna krijgt u een advies over het pakket dat het meest aansluit bij uw rijvaardigheid. Bent u reeds  in het bezit van de benodigde theorie certificaten? Dan kan het praktijkgedeelte direct beginnen en kan aansluitend het CCV praktijkexamen worden gepland.

Het examen wordt afgenomen met de vrachtauto waarin u de praktijklessen hebt gevolgd (met uitzondering van overmacht situaties).

Exameneisen voor het rijbewijs C

Om aan het examen vrachtwagen rijbewijs C te kunnen deelnemen moet u beschikken over:

 • Een geldig rijbewijs B (personenauto).
 • Twee positieve uitslagen van de theorie-examens:
  1. RV1
  2. V2C
  Deze twee certificaten hebben een geldigheid van 2 jaar en de examens hiervoor kunnen al op 17 jarige leeftijd worden afgelegd.
 • Een verklaring van geschiktheid.
  Voordat wij een examen voor u kunnen aanvragen dient u een volledig ingevulde eigen verklaring met geneeskundig verslag in te leveren. Dit geneeskundig verslag wordt opgemaakt door een ARBO arts. Als de medische afdeling van het CBR uw aanvraag akkoord heeft verklaard, ontvangt u een Verklaring van Geschiktheid die één jaar geldig is.

Code 95

Als u beroepsmatig wilt gaan rijden dan moet u tevens in het bezit zijn van het chauffeursdiploma Vakbekwaamheid (code 95).  U moet dan naast RV1 ook de theorie-examens V2C (in plaats van R2C) en V3C én de twee praktijkexamens (de praktische toets en de toets besloten terrein) positief hebben afgerond.
Kijk voor meer informatie over code 95.  Wel zijn er voor diverse beroepsgroepen uitzonderingen gemaakt. Wilt u meer informatie over deze vrijstellingen of neem contact met ons op. Voor kandidaten jonger dan 21 jaar is het verplicht om code 95 te behalen.

Voor wie is de Richtlijn Vakbekwaamheid (CODE 95)?

Momenteel is een chauffeursdiploma verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig zwaarder dan 7,5 ton. Onder de nieuwe regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is.
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven als zij beroepsmatig als chauffeur willen werken alleen de verplichte nascholing te volgen voor hun Code 95 aantekening op het rijbewijs.

Slaagt men vanaf bovengenoemde data dan krijgt men niet langer het papieren chauffeursdiploma. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95” komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt. Bijvoorbeeld: 95.08.09.2013. De code heeft een geldigheid van vijf jaar.

Voor de nascholing kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen aangeboden door tal van verschillende opleidingsinstituten. In deze lijst is altijd een cursus te vinden die naadloos aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk.