september 2023

Ben jij onlangs gestart met een rijopleiding of ga je binnenkort beginnen? Grote kans dat jij pas op praktijkexamen kunt in 2024. 

De doorlooptijd tot een praktijkexamen is momenteel bij het CBR gemiddeld 16 tot 22 weken. Dit is per categorie verschillend. Maar dit kan inhouden dat jouw examen gepland wordt na 31-12-2023. Tevens heeft het CBR nu, augustus 2023, al aangegeven dat de examentarieven met 8,5% gaan stijgen voor alle examens die vanaf 01-01-2024 worden gereserveerd.

Daarom zijn wij genoodzaakt om de examens die vanaf 01-01-2024 worden gereserveerd/gepland bij het CBR, deze verhoging door te berekenen. Deze wordt apart gefactureerd. 

Uiteraard doen wij ons best om zoveel mogelijk praktijkexamens in te plannen in 2023, maar helaas hebben wij geen enkele invloed op de schaarse examencapaciteit bij het CBR. Wij betreuren dit ten zeerste.

Heeft u lopende lespakketten, waarbij de leerlingen examen doen in 2024? Volgens de algemene voorwaarden van BOVAG Rijscholen (artikel 5) is er één reden dat u een tarievenverhoging mag doorvoeren in een (lopend) lespakket. Dat is als de minister tussentijds een verhoging van het examengeld heeft vastgesteld (Reglement rijbewijzen, artikel 51). De leerling heeft in dit geval wel het recht om de lesovereenkomst van het opleidingspakket schriftelijk te ontbinden. Dit moet dan gebeuren binnen twee weken nadat hij/zij is geïnformeerd over de prijsstijging. 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.