E-learning U15-1 Communicatieve & Sociale Vaardigheden

Lesdoel Communicatieve & Sociale Vaardigheden (de chauffeur als visitekaartje van uw bedrijf) Doel van de training is het opfrissen resp. bijbrengen van de kennis / vaardigheden van beroepschauffeurs op het gebied van uitstraling, gedrag en beroepshouding. Daarbij loopt het ‘bijdragen aan een goed imago van het bedrijf / de werkgever’ als rode draad door de training. De training is gericht op beroepschauffeurs. Lesinhoud Communicatieve & Sociale Vaardigheden: De theoretische onderwerpen die  – conform de minimumeisen – aan bod komen zijn: representativiteit en beroepshoudingklantbenaderingcommercieel gedragklachtafhandelingomgaan met stresssituatiesdimensies van cultuurnormen en waardencommunicatie als onderdeel van dienstverlening De praktische onderwerpen die  – conform de minimumeisen – aan bod komen zijn: handelen en denken vanuit diverse achtergrondenwaarnemen en interpreterenruisvormingfeedback geven en ontvangen In deze E-Learning Cursus Communicatieve & Sociale Vaardigheden doet u zelf 4,5 uur via zelfstudie 10 dagen voorafgaand aan de klassikale les. De praktijkles wordt gegeven in ons Theoriecentrum in Heemskerk of bij u op lokatie. De kosten voor deze E-Learning Cursus Communicatieve & Sociale Vaardigheden zijn € 165*.Particulieren betalen geen BTW voor deze beroepsopleiding. *Prijzen...
Lees meer